Speciální autistická třída

https://dobrodini.rajce.idnes.cz/ 

Svépomocná skupina pro rodiče žáků s PAS

Stejně jako tomu bylo v loňském školním roce i letos Dobrodiní o.p.s. podporuje společná setkání rodičů žáků s poruchou autistického spektra (PAS). I když integrace přináší těmto dětem kontakt s vrstevníky a adaptaci na běžné prostředí, podstatný je i vzájemné setkávání rodin a výměna zkušeností.

Společná setkání nabízí rodičům možnost podělit se o své zkušenosti s výchovou, sdílet své těžkosti, vzájemně si poradit a načerpat nové informace, které pomohou rozšířit jejich obzory ve výchově i vzdělávání u svých dětí. Mohou se blíže seznámit s prací asistenta, který je důležitým partnerem ve výchovně-vzdělávacím procesu a vzájemné spolupráci a komunikaci mezi rodiči a školou. Na základě společných schůzek se všichni zúčastněni snaží nacházet a navrhovat vhodné postupy intervence.

Proto se Dobrodiní přihlásilo do projektu vyhlášeného MSK: 

"Hrdinství, které nejde vidět".

Díky tomuto projektu jsme mohli uskutečnit edukačně prožitkový zájezd pro tyto rodiny, adaptační pobyt v Beskydech a setkání s odborníkem p. PhDr. Hynkem Jůnem PhD., který svou odborností jim mohl pomoci při hledání intervenčních přístupů a řešení krizových situací při vzdělávání a výchově dítěte. Také jsme mohli nakoupit pomůcky, které pomáhají těmto dětem při vzdělávání. 

Snoezelen

Dobrodiní přispělo částkou 10.000,- Kč na pořízení Snoezelenu pro žáky s PAS a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.