Výroční zpráva 2015

DOBRODINÍ o. p. s.

Výroční zpráva

Rok 2015

Obsah 2

 • Základní údaje o společnosti 3
 • Orgány společnosti 4
 • Zaměření obecně prospěšných aktivit 5
 • Hlavní akce obecně prospěšné společnosti 6-8
 • Získané dotace, finanční příspěvky, dary 9-10
 • Přehled činnosti společnosti 10

Dozorčí rada - zpráva + podpisy 11

Správní rada - zpráva + podpisy 11

Zpráva o hospodaření společnosti 12-15

· Základní údaje o společnosti

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní byla založena 13. listopadu 2003 za účelem realizace programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných programů pořádaných v rámci obecně prospěšných činnosti.

Společnost byla zřízena jako nezisková organizace, za účelem získávání peněžních prostředků od soukromých firem, ze státního rozpočtu a celonárodních projektů pro realizaci programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných aktivit, pořádaných v rámci obecně prospěšné společnosti.

Mezi priority patřila pomoc při realizaci projektu "Škola bez bariér", který zahrnoval integraci postižených žáků, vytvoření přijatelných podmínek k jejich výuce a mimoškolnímu vyžití. V rámci tohoto projektu byl na Základní škole U Lesa 713 v Karviné-Ráji vytvořen bezbariérový vstup do všech částí školy. Pro tělesně postižené žáky byl postaven výtah a plošina.

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní se každoročně podílí na řadě akcí a projektů v oblastech ekologických, kulturních i humanitárních.

Společnost spolupracuje s vedením školy, se kterým konzultuje finanční potřeby školy v souvislosti s naplánovanými aktivitami. Vede dialog se Školskou radou a Žákovským parlamentem, snaží se do rozvahy o vlastních aktivitách implementovat i názory a požadavky žáků a jejich rodičů.

Společnost Dobrodiní o. p. s. vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě, tj. 13. 11. 2003, oddíl O, vložka č. 127.

Zakládajícími členy této společnosti jsou:

 • Marie Bláhová
 • Jana Bohunská
 • Jaroslav Krótki
 • Orgány společnosti od 22. 11. 2015

ředitelKA: Mgr. Alena Cieślová

Správní rada

Předseda Mgr. Michaela Młynarczyková

1. Místopředseda Mgr. Petra Olbřimková

Členové Bc. Martina Bystroňová

Radka Štoudková

Mgr. Kateřina Pražmová

Mgr. Ilona Gráczová

Mgr. Eva Szwedová

Ing. Tomáš Hronský

Bc. Jana Lesniaková

DOZORČÍ RADA

Předseda Bc. Michaela Kučerová

Členové Mgr. Zdeňka Böhmová

Mgr. Václava Wojewodová

ÚČETNÍ Anastázie Rohlová

POKLADNÍ Bc. Michaela Kučerová

V roce 2015 zasedala správní rada Dobrodiní o. p. s. celkem 4 x, dozorčí rada 1x.

· Zaměření obecně prospěšných aktivit

EKOLOGIE

 • Tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy
 • Pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně
 • Realizace ekologických projektů

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 • Zkvalitnění péče o postižené děti
 • Nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky
 • Péče o děti s alergickým onemocněním
 • Pomoc při zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí

KUTLURA A SPORT

 • Propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit
 • Pořádání vánočních a velikonočních jarmarků

OSTATNÍ

 • Spolupráce s ekologickými, zdravotnickými a sociálními organizacemi
 • Organizování seminářů a akcí propagující o. p. s.
 • Podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurzí, akcí v rámci přípravy na budoucí povolání

· Hlavní akce obecně prospěšné společnosti

VÝDAJE

Mikuláš

Tak u nás byl po roce opět Mikuláš. Mikuláš letos přišel mezi naše děti do družiny 3. prosince. Děti se dozvěděly, jaké má starosti s čerty a anděly. Mikuláš si s dětmi povídal, ony mu na oplátku zazpívaly a zarecitovaly básničky. Nakonec se všichni společně pobavili při tanci. Podruhé nás Mikuláš s čerty a anděly navštívil ve škole 4. prosince a obcházel s dárečky a povídáním všechny třídy. Čerti hledali nějaké zlobivce, které by odnesli do pekla, ale měli smůlu, narazili na samé hodné děti a těch pár zlobivců slíbilo, že se polepší. Sladkosti pro všechny bez ohledu na věk sponzorovala o.p.s. Dobrodiní v celkové částce 1.944,45 Kč.


V pondělí 7. 12. se naši čerti a andělé vydali do mateřské školy Olbrachtova, kde pomáhali s organizací mikulášského dne.

Pasování prvňáčků

Dne 26. listopadu proběhlo na naší škole již tradiční Pasování prvňáčků. Pozvali jsme si k nám do školy nejen rodiče našich nejmenších, ale i jejich prarodiče, tety a strejdy, kamarády. Paní učitelka Pražmová přivedla děti z 1. A, a už to mohlo vypuknout. Na úvod nám děti z našeho divadelního souboru AMADIS zahrály divadlo, následovalo video o dění v první třídě. A potom už zazněly slavnostní fanfáry, které ohlásily příchod našeho pana krále i s jeho královskou družinou. Poté následovalo přečtení slavnostního slibu, ve kterém se praví, že děti budou jednat stejně jako rytíři, čestně a spravedlivě, a vůbec budou pilní a stateční. Pan ředitel též pronesl pár slov a už se pasovalo. Každý rytíř a rytířka navíc dostali i něco na památku.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 2.384,-Kč.

Vyřazení deváťáků

V červnu se v Základní umělecké škole konalo rozloučení s deváťáky ZŠ U Lesa, také proběhlo slavnostní ocenění úspěšných žáků.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 500,-Kč.DOBRODINÍ o. p. s.

Výroční zpráva

Rok 2015

Obsah 2

 • Základní údaje o společnosti 3
 • Orgány společnosti 4
 • Zaměření obecně prospěšných aktivit 5
 • Hlavní akce obecně prospěšné společnosti 6-8
 • Získané dotace, finanční příspěvky, dary 9-10
 • Přehled činnosti společnosti 10

Dozorčí rada - zpráva + podpisy 11

Správní rada - zpráva + podpisy 11

Zpráva o hospodaření společnosti 12-15

· Základní údaje o společnosti

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní byla založena 13. listopadu 2003 za účelem realizace programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných programů pořádaných v rámci obecně prospěšných činnosti.

Společnost byla zřízena jako nezisková organizace, za účelem získávání peněžních prostředků od soukromých firem, ze státního rozpočtu a celonárodních projektů pro realizaci programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných aktivit, pořádaných v rámci obecně prospěšné společnosti.

Mezi priority patřila pomoc při realizaci projektu "Škola bez bariér", který zahrnoval integraci postižených žáků, vytvoření přijatelných podmínek k jejich výuce a mimoškolnímu vyžití. V rámci tohoto projektu byl na Základní škole U Lesa 713 v Karviné-Ráji vytvořen bezbariérový vstup do všech částí školy. Pro tělesně postižené žáky byl postaven výtah a plošina.

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní se každoročně podílí na řadě akcí a projektů v oblastech ekologických, kulturních i humanitárních.

Společnost spolupracuje s vedením školy, se kterým konzultuje finanční potřeby školy v souvislosti s naplánovanými aktivitami. Vede dialog se Školskou radou a Žákovským parlamentem, snaží se do rozvahy o vlastních aktivitách implementovat i názory a požadavky žáků a jejich rodičů.

Společnost Dobrodiní o. p. s. vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě, tj. 13. 11. 2003, oddíl O, vložka č. 127.

Zakládajícími členy této společnosti jsou:

 • Marie Bláhová
 • Jana Bohunská
 • Jaroslav Krótki
 • Orgány společnosti od 22. 11. 2015

ředitelKA: Mgr. Alena Cieślová

Správní rada

Předseda Mgr. Michaela Młynarczyková

1. Místopředseda Mgr. Petra Olbřimková

Členové Bc. Martina Bystroňová

Radka Štoudková

Mgr. Kateřina Pražmová

Mgr. Ilona Gráczová

Mgr. Eva Szwedová

Ing. Tomáš Hronský

Bc. Jana Lesniaková

DOZORČÍ RADA

Předseda Bc. Michaela Kučerová

Členové Mgr. Zdeňka Böhmová

Mgr. Václava Wojewodová

ÚČETNÍ Anastázie Rohlová

POKLADNÍ Bc. Michaela Kučerová

V roce 2015 zasedala správní rada Dobrodiní o. p. s. celkem 4 x, dozorčí rada 1x.

· Zaměření obecně prospěšných aktivit

EKOLOGIE

 • Tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy
 • Pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně
 • Realizace ekologických projektů

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 • Zkvalitnění péče o postižené děti
 • Nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky
 • Péče o děti s alergickým onemocněním
 • Pomoc při zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí

KUTLURA A SPORT

 • Propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit
 • Pořádání vánočních a velikonočních jarmarků

OSTATNÍ

 • Spolupráce s ekologickými, zdravotnickými a sociálními organizacemi
 • Organizování seminářů a akcí propagující o. p. s.
 • Podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurzí, akcí v rámci přípravy na budoucí povolání

· Hlavní akce obecně prospěšné společnosti

VÝDAJE

Mikuláš

Tak u nás byl po roce opět Mikuláš. Mikuláš letos přišel mezi naše děti do družiny 3. prosince. Děti se dozvěděly, jaké má starosti s čerty a anděly. Mikuláš si s dětmi povídal, ony mu na oplátku zazpívaly a zarecitovaly básničky. Nakonec se všichni společně pobavili při tanci. Podruhé nás Mikuláš s čerty a anděly navštívil ve škole 4. prosince a obcházel s dárečky a povídáním všechny třídy. Čerti hledali nějaké zlobivce, které by odnesli do pekla, ale měli smůlu, narazili na samé hodné děti a těch pár zlobivců slíbilo, že se polepší. Sladkosti pro všechny bez ohledu na věk sponzorovala o.p.s. Dobrodiní v celkové částce 1.944,45 Kč.


V pondělí 7. 12. se naši čerti a andělé vydali do mateřské školy Olbrachtova, kde pomáhali s organizací mikulášského dne.

Pasování prvňáčků

Dne 26. listopadu proběhlo na naší škole již tradiční Pasování prvňáčků. Pozvali jsme si k nám do školy nejen rodiče našich nejmenších, ale i jejich prarodiče, tety a strejdy, kamarády. Paní učitelka Pražmová přivedla děti z 1. A, a už to mohlo vypuknout. Na úvod nám děti z našeho divadelního souboru AMADIS zahrály divadlo, následovalo video o dění v první třídě. A potom už zazněly slavnostní fanfáry, které ohlásily příchod našeho pana krále i s jeho královskou družinou. Poté následovalo přečtení slavnostního slibu, ve kterém se praví, že děti budou jednat stejně jako rytíři, čestně a spravedlivě, a vůbec budou pilní a stateční. Pan ředitel též pronesl pár slov a už se pasovalo. Každý rytíř a rytířka navíc dostali i něco na památku.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 2.384,-Kč.

Vyřazení deváťáků

V červnu se v Základní umělecké škole konalo rozloučení s deváťáky ZŠ U Lesa, také proběhlo slavnostní ocenění úspěšných žáků.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 500,-Kč.

Vyřazení páťáků

V červnuse žáci pátých ročníků loučili s prvním stupněm tancem, zpěvem, básněmi i scénkami, které si připravili pro své rodiče a učitele.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 1.000,-Kč.

Projekt EDISON

Ve dnech 5. až 10. října 2015 proběhl na ZŠ a MŠ U Lesa již druhý ročník projektu Edison. Po roce a půl k nám zavítali vysokoškolští studenti z celého světa. Tentokrát jich bylo pět a byli z Malajsie, Jordánska, Srbska, Rumunska a z Turecka. Pro naše žáky si připravili prezentace svých rodných zemí a naši žáci se dozvěděli zajímavosti z historie, kultury, tradic i kuchyně. A to vše od mladých občanů těchto zemí a k tomu ještě v angličtině. Žáci si vyzkoušeli tradiční oděvy z exotické Malajsie, učili se svatební tanec, který s ženichem a nevěstou tančí v Jordánsku. Zahráli jsme si společenské hry z Turecka, podívali jsme se na zajímavý dokument o kraji a zámku, kde žil údajně Drakula. Zjistili jsme, že se v Srbsku nachází přes 6 000 klášterů od nejranější doby křesťanství, jeden z nich je dokonce pod mořem. Tyto a samozřejmě spoustu dalších informací a zajímavostí jsme ani nestačili vstřebávat. Doufáme ale, že v nás zůstane ještě nadlouho krásný a hřejivý pocit z milých setkání.

Děkujeme všem rodičům, kteří tyto studenty ubytovávali a kteří pro ně přichystali občerstvení.

Dobrodiní o.p.s. tuto akci finančně podpořila částkou 6.000,-Kč.

Den dětí

V pátek 12. 6. 2015 jsme společně oslavili Den dětí. Sešli jsme se na školním hřišti a byl připravený bohatý program a to hry, atrakce, vystoupení hostujících herců, vystoupení oddílu juda a žáků, grilování, občerstvení, sportování. Tři hodiny uběhly jako voda, počasí nám moc přálo.

Dobrodiní přispělo na akci 16.265,90 Kč. Výdělek z akce byl ve výši 20.716,-Kč. Celkový zisk 4.450,10 Kč.

Škola v přírodě

Žáci čtvrtých a pátých tříd byli ve škole v přírodě. Soutěžili, zpívali, sportovali, učili se, poznávali. Navštívili: Zlín, Luhačovice, Ranč Všemina - koně. Zaměřili se také na recyklaci odpadů, měli besedu "TONDA OBAL NA CESTÁCH". Účast 50 žáků 1. stupně.

SFŽP dotoval částkou 187 650,-Kč

Dobrodiní dětem přispělo částkou ve výši 3.424,-Kč na proplacení autobusů a 661,-Kč na odměny pro žáky, kteří se ŠvP zúčastnili.

Zápis do 1. tříd

Na akci byly zakoupeny bonbony, které byly budoucím prvňáčkům rozdány. Celková částka 471,-Kč.

Sběr papíru

Za 1. místo ve sběru papíru odměna ve výši 800,-Kč, 2. místo 500,-Kč, 3. místo 300,-Kč, 4. místo 150,-Kč a 5. místo 100,-Kč.

1. místo - 4. A (800,-), 2. místo - 3. A (504,-), 3. místo - 5. A (299,-), 4. místo - 4. B (156,-), 5. místo - 6. A (100,-).

Celkem na odměnách bylo vyplaceno 1.859,-Kč.

Odměny za osobnost třídy

V každé třídě si žáci vybrali svou osobnost, která byla obdarována odměnou v ceně cca 200-Kč.

Celkem byly zakoupeny knihy a odměny v hodnotě 2.631,47 Kč.

Sběr PET víček

První místo ve sběru PET víček vyhrála třída 4. B. Třídní učitelka p. Böhmová na odměnách utratila částku 492,-Kč.

Turnaj školních družin

Na odměny pro turnaj školních družiny byla schválena částka 1.500,-Kč.

Dopravní soutěž

Byly zakoupeny odměny pro žáky, kteří se zúčastnili dopravní soutěže pořádané Základní školou U Lesa v Karviné-Ráji. Celková částka činila 1.309,-Kč.

Startovné

Žáci Základní školy U Lesa se zúčastnili několikrát sportovních soutěží. O.p.s. proplatila startovné ve výši 500,-Kč a dopravné ve výši 590,-Kč.

Dětský parlament

Na odměny pro Dětský parlament p. uč. Wojewodová utratila částku 1.000,-Kč.

Ukončení školního roku

Dětem byly zakoupeny odměny ve výši 10,-/žák. Celkem bylo proplaceno 3.427,-Kč.

Výjezd do Beskyd

Žákům, kteří se zúčastnili ozdravného pobytu v Beskydech, bylo proplaceno jízdné ve výši 2.414,-Kč.

Recyklohraní

Za sběr baterií byla na odměny vyplacena částka 500,-Kč.

Florbalový turnaj

Byly zakoupeny odměny ve výši 142,-Kč.

Školní ples

Dne 7. 2. 2015 se uskutečnil v Obecním domě Družby již 4. ročník školního plesu, který ve spolupráci se Základní školou uspořádalo Dobrodiní o.p.s. Dobrodiní na akci přispělo částkou 87.432,-. Výdělek z plesu byl ve výši 147.442,-Kč. Celkový zisk 60.010,-Kč.

Akademie školy 15. 5. 2015

Oslavy padesátého výročí založení naší školy podpořilo Dobrodiní a sponzoři částkou 88.446,58 Kč. Výdělek z akademie byl ve výši 112.875,-Kč. Celkový zisk 24.428,42 Kč.

Odměny za soutěže

Na odměnách úspěšných řešitelů byla vyplacená částka 1.717,-Kč.

Lyžařský výcvik

Dobrodiní přispělo na LVVZ na dopravu částku 3.000,-Kč.

PŘÍJMY

Den dětí

Na dobrovolném vstupném a z prodeje výrobků činí výtěžek 20.716,-Kč.

Sběr papíru a železa

Během celého roku se sbírá na Základní škole U Lesa sběr papíru. Do této akce se zapojily všechny třídy uvedené školy. Na konci školního roku jsou vyhlášeny tři nejlepší třídy, které byly finančně odměněny.

Celkem příjem za sběr papíru v roce 2015 byl ve výši 29.448,- Kč.

Školní ples

Výtěžek z plesu byl ve výši 60.010,-Kč

Akademie školy

Výtěžek z akademie byl ve výši 24.428,42 Kč

Dobrovolný příspěvek na šk. rok 2015/2016

Celkem dobrovolný příspěvek 50.600,-Kč

· Získané dotace, finanční příspěvky a dary

Peněžní dary v roce 2015 poskytli:

 • VZP ČR ve výši 6.500,-Kč na akademii školy pod názvem "Rebelka a Královna víl"
 • Marek Szwacyna ve výši 4.000,-Kč na školu v přírodě (autobus + odměny)
 • GASCONTROL spol. s.r.o. ve výši 2.000,-Kč pro potřeby autistické třídy
 • RED FACTOR ve výši 1.000,-Kč na činnost společnosti
 • MÖLNLYCKE HEALTH CARE KLINIPRO s.r.o. ve výši 5.000,-Kč na činnost společnosti
 • EX-KA spol. s.r.o. ve výši 5.000,-Kč pro třídu p. Böhmové
 • Jiří Zielina ve výši 4.000,-Kč pro třídu p. Böhmové
 • BONATRANS GROUP a.s. ve výši 5.000,-Kč pro zkvalitnění péče o autistické děti
 • GASCONTROL spol. s.r.o. ve výši 2.000,-Kč pro účely autistické třídy

Nepeněžní dary v roce 2015 poskytli:

 • Jorgos Sekros ve výši 8.500,-Kč - osobní počítač
 • Radek Holubík ve výši 3.000,-Kč - 2 ks vodovodní baterie, 1 ks sprchové hlavice
 • Cyklotech ve výši 439,-Kč - cyklocomputer Author CAT-8S - cena do tomboly na ples
 • Oblastní spolek ČČK Karviná ve výši 1.800,-Kč - slevové poukazy na letní tábor pro děti - cena do tomboly na ples
 • United Bakeries a.s. - pečivo na ples
 • ZP MV ČR, pobočka Ostrava - propagační předměty jako ceny do tomboly na ples
 • MK Fruit s.r.o. - ovoce a zelenina na stoly na ples

Na základě smlouvy o reklamě s VZP ČR jsme získali částku 4.990,-Kč na uspořádání akce "Vánoční hrátky ve škole".

Rodiče handicapovaných žáků a žáků speciální třídy měsíčně přispívají na účet společnosti částkou 200,-Kč. Z této se nakupují pomůcky určené výhradně pro tyto děti.

= Zůstatek v pokladně postižených žáků k 31. 12.2015 činí - 26.227,50 Kč.

= Zůstatek v pokladně speciální autistické třídy k 31. 12.2015 činí 23.060,-Kč.

Sponzoři plesu v roce 2015

TŘÍDY ZŠ U LESA, ZAMĚSTNANCI ZŠ U LESA, MANUTAN s.r.o., GASTRO POTRAVINY, ELMAT - Z. SZKORUPA, ASTRA OFFICE, CAPAROL, A. T. C., VIVIEN KOSMETIC, PIVNICE U ČÁPA, KOSMETIKA - K. VOLFOVÁ, P. HRONSKÁ, FILMEXPORT, OČNÍ STUDIO EOS OPTIK, DROGERIE J. DLOUHÁ, KVĚTINY SOŇA, MASÁŽE - K. SKOTNICOVÁ, STOLAŘSTVÍ PILCH, POTRAVINY U LEDVONĚ, HENEX, RESTAURACE VANILI, KADEŘNICTVÍ ZLATÉ NŮŽKY, KADEŘNICTVÍ J. JANDRZEJCZYK, MASÁŽE - J. ZDZIEBLO, STŘELNICE U BAŽANTNICE, L. O. D., RESTAURACE YO CAFFE, ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, SMARFOTO, MALINA SKI SCHOOL, FA RENESA - p. LUPOVÁ, R. HOLUBÍK, CITUS, DR. OETKER, ZELENINA - V. RÝDL, GREX SERVIS, CAFE BAR ELLIS, RODINA RECMANOVA, PENZION RZEHACZEK, RAMISSIO - S. BALON, RELIMETAL - T. TOMEK, TEAM SPORT HAVÍŘOV, ELEKTRÁRNA DĚTMAROVICE, CSKA KARVINÁ, ESAM KARVINÁ, FUTRO - M. PETER, FOOD - J. K. KOSTERA, SOLNÁ JESKYNĚ DĚTMAROVICE, AUTOCONT OSTRAVA, p. GROBELNÁ, MIDIBUS - A. WAWRZYCZEK.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, organizacím, zaměstnancům, rodičům a žákům Základní školy U Lesa, kteří podpořili naší činnost finančními a věcnými dary nebo pouze vypomáhali na pořádaných akcích.

· Přehled činnosti společnosti

Leden - březen

 • Sběr papíru a železa, PET víček, PET láhví
 • Příprava uzávěrky účetnictví za rok 2013
 • Příprava výroční zprávy
 • Příprava na zdravotnickou soutěž HMZ
 • LVVZ
 • Den otevřených dveří
 • Zápis do prvních tříd

Duben - červen

 • Příprava na ocenění žáků na konci školního roku
 • Doplnění kroniky
 • Sběr papíru a železa, PET víček
 • Dopravní soutěž
 • Kopaná školní družiny
 • Ocenění žáků
 • Vyhodnocení sběru papíru a železa, PET víček, recyklohraní apod.
 • Ukončení školního roku
 • Vyřazování pátých a devátých ročníků
 • Zdravotnická soutěž HMZ
 • Dny Země
 • Školy v přírodě
 • Den dětí

Červenec - září

 • Vypracování a schválení plánu na další školní rok
 • Získávání sponzorů
 • Příprava sběrové akce
 • Schválení žádostí učitelů
 • Archivace účetních dokladů za předcházející rok
 • Návrhy na vyřazení, odpisy

Říjen - prosinec

 • Pasování prvňáčků
 • Sběr papíru a železa, PET víček, baterií
 • Oslovování sponzorů
 • Mikuláš, Vánoční jarmark
 • Vánoční hraní pro mateřské školy
 • Zajištění LVVZ
 • Prezentace společnosti

Vyřazení páťáků

V červnuse žáci pátých ročníků loučili s prvním stupněm tancem, zpěvem, básněmi i scénkami, které si připravili pro své rodiče a učitele.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 1.000,-Kč.

Projekt EDISON

Ve dnech 5. až 10. října 2015 proběhl na ZŠ a MŠ U Lesa již druhý ročník projektu Edison. Po roce a půl k nám zavítali vysokoškolští studenti z celého světa. Tentokrát jich bylo pět a byli z Malajsie, Jordánska, Srbska, Rumunska a z Turecka. Pro naše žáky si připravili prezentace svých rodných zemí a naši žáci se dozvěděli zajímavosti z historie, kultury, tradic i kuchyně. A to vše od mladých občanů těchto zemí a k tomu ještě v angličtině. Žáci si vyzkoušeli tradiční oděvy z exotické Malajsie, učili se svatební tanec, který s ženichem a nevěstou tančí v Jordánsku. Zahráli jsme si společenské hry z Turecka, podívali jsme se na zajímavý dokument o kraji a zámku, kde žil údajně Drakula. Zjistili jsme, že se v Srbsku nachází přes 6 000 klášterů od nejranější doby křesťanství, jeden z nich je dokonce pod mořem. Tyto a samozřejmě spoustu dalších informací a zajímavostí jsme ani nestačili vstřebávat. Doufáme ale, že v nás zůstane ještě nadlouho krásný a hřejivý pocit z milých setkání.

Děkujeme všem rodičům, kteří tyto studenty ubytovávali a kteří pro ně přichystali občerstvení.

Dobrodiní o.p.s. tuto akci finančně podpořila částkou 6.000,-Kč.

Den dětí

V pátek 12. 6. 2015 jsme společně oslavili Den dětí. Sešli jsme se na školním hřišti a byl připravený bohatý program a to hry, atrakce, vystoupení hostujících herců, vystoupení oddílu juda a žáků, grilování, občerstvení, sportování. Tři hodiny uběhly jako voda, počasí nám moc přálo.

Dobrodiní přispělo na akci 16.265,90 Kč. Výdělek z akce byl ve výši 20.716,-Kč. Celkový zisk 4.450,10 Kč.

Škola v přírodě

Žáci čtvrtých a pátých tříd byli ve škole v přírodě. Soutěžili, zpívali, sportovali, učili se, poznávali. Navštívili: Zlín, Luhačovice, Ranč Všemina - koně. Zaměřili se také na recyklaci odpadů, měli besedu "TONDA OBAL NA CESTÁCH". Účast 50 žáků 1. stupně.

SFŽP dotoval částkou 187 650,-Kč

Dobrodiní dětem přispělo částkou ve výši 3.424,-Kč na proplacení autobusů a 661,-Kč na odměny pro žáky, kteří se ŠvP zúčastnili.

Zápis do 1. tříd

Na akci byly zakoupeny bonbony, které byly budoucím prvňáčkům rozdány. Celková částka 471,-Kč.

Sběr papíru

Za 1. místo ve sběru papíru odměna ve výši 800,-Kč, 2. místo 500,-Kč, 3. místo 300,-Kč, 4. místo 150,-Kč a 5. místo 100,-Kč.

1. místo - 4. A (800,-), 2. místo - 3. A (504,-), 3. místo - 5. A (299,-), 4. místo - 4. B (156,-), 5. místo - 6. A (100,-).

Celkem na odměnách bylo vyplaceno 1.859,-Kč.

Odměny za osobnost třídy

V každé třídě si žáci vybrali svou osobnost, která byla obdarována odměnou v ceně cca 200-Kč.

Celkem byly zakoupeny knihy a odměny v hodnotě 2.631,47 Kč.

Sběr PET víček

První místo ve sběru PET víček vyhrála třída 4. B. Třídní učitelka p. Böhmová na odměnách utratila částku 492,-Kč.

Turnaj školních družin

Na odměny pro turnaj školních družiny byla schválena částka 1.500,-Kč.

Dopravní soutěž

Byly zakoupeny odměny pro žáky, kteří se zúčastnili dopravní soutěže pořádané Základní školou U Lesa v Karviné-Ráji. Celková částka činila 1.309,-Kč.

Startovné

Žáci Základní školy U Lesa se zúčastnili několikrát sportovních soutěží. O.p.s. proplatila startovné ve výši 500,-Kč a dopravné ve výši 590,-Kč.

Dětský parlament

Na odměny pro Dětský parlament p. uč. Wojewodová utratila částku 1.000,-Kč.

Ukončení školního roku

Dětem byly zakoupeny odměny ve výši 10,-/žák. Celkem bylo proplaceno 3.427,-Kč.

Výjezd do Beskyd

Žákům, kteří se zúčastnili ozdravného pobytu v Beskydech, bylo proplaceno jízdné ve výši 2.414,-Kč.

Recyklohraní

Za sběr baterií byla na odměny vyplacena částka 500,-Kč.

Florbalový turnaj

Byly zakoupeny odměny ve výši 142,-Kč.

Školní ples

Dne 7. 2. 2015 se uskutečnil v Obecním domě Družby již 4. ročník školního plesu, který ve spolupráci se Základní školou uspořádalo Dobrodiní o.p.s. Dobrodiní na akci přispělo částkou 87.432,-. Výdělek z plesu byl ve výši 147.442,-Kč. Celkový zisk 60.010,-Kč.

Akademie školy 15. 5. 2015

Oslavy padesátého výročí založení naší školy podpořilo Dobrodiní a sponzoři částkou 88.446,58 Kč. Výdělek z akademie byl ve výši 112.875,-Kč. Celkový zisk 24.428,42 Kč.

Odměny za soutěže

Na odměnách úspěšných řešitelů byla vyplacená částka 1.717,-Kč.

Lyžařský výcvik

Dobrodiní přispělo na LVVZ na dopravu částku 3.000,-Kč.

PŘÍJMY

Den dětí

Na dobrovolném vstupném a z prodeje výrobků činí výtěžek 20.716,-Kč.

Sběr papíru a železa

Během celého roku se sbírá na Základní škole U Lesa sběr papíru. Do této akce se zapojily všechny třídy uvedené školy. Na konci školního roku jsou vyhlášeny tři nejlepší třídy, které byly finančně odměněny.

Celkem příjem za sběr papíru v roce 2015 byl ve výši 29.448,- Kč.

Školní ples

Výtěžek z plesu byl ve výši 60.010,-Kč

Akademie školy

Výtěžek z akademie byl ve výši 24.428,42 Kč

Dobrovolný příspěvek na šk. rok 2015/2016

Celkem dobrovolný příspěvek 50.600,-Kč

· Získané dotace, finanční příspěvky a dary

Peněžní dary v roce 2015 poskytli:

 • VZP ČR ve výši 6.500,-Kč na akademii školy pod názvem "Rebelka a Královna víl"
 • Marek Szwacyna ve výši 4.000,-Kč na školu v přírodě (autobus + odměny)
 • GASCONTROL spol. s.r.o. ve výši 2.000,-Kč pro potřeby autistické třídy
 • RED FACTOR ve výši 1.000,-Kč na činnost společnosti
 • MÖLNLYCKE HEALTH CARE KLINIPRO s.r.o. ve výši 5.000,-Kč na činnost společnosti
 • EX-KA spol. s.r.o. ve výši 5.000,-Kč pro třídu p. Böhmové
 • Jiří Zielina ve výši 4.000,-Kč pro třídu p. Böhmové
 • BONATRANS GROUP a.s. ve výši 5.000,-Kč pro zkvalitnění péče o autistické děti
 • GASCONTROL spol. s.r.o. ve výši 2.000,-Kč pro účely autistické třídy

Nepeněžní dary v roce 2015 poskytli:

 • Jorgos Sekros ve výši 8.500,-Kč - osobní počítač
 • Radek Holubík ve výši 3.000,-Kč - 2 ks vodovodní baterie, 1 ks sprchové hlavice
 • Cyklotech ve výši 439,-Kč - cyklocomputer Author CAT-8S - cena do tomboly na ples
 • Oblastní spolek ČČK Karviná ve výši 1.800,-Kč - slevové poukazy na letní tábor pro děti - cena do tomboly na ples
 • United Bakeries a.s. - pečivo na ples
 • ZP MV ČR, pobočka Ostrava - propagační předměty jako ceny do tomboly na ples
 • MK Fruit s.r.o. - ovoce a zelenina na stoly na ples

Na základě smlouvy o reklamě s VZP ČR jsme získali částku 4.990,-Kč na uspořádání akce "Vánoční hrátky ve škole".

Rodiče handicapovaných žáků a žáků speciální třídy měsíčně přispívají na účet společnosti částkou 200,-Kč. Z této se nakupují pomůcky určené výhradně pro tyto děti.

= Zůstatek v pokladně postižených žáků k 31. 12.2015 činí - 26.227,50 Kč.

= Zůstatek v pokladně speciální autistické třídy k 31. 12.2015 činí 23.060,-Kč.

Sponzoři plesu v roce 2015

TŘÍDY ZŠ U LESA, ZAMĚSTNANCI ZŠ U LESA, MANUTAN s.r.o., GASTRO POTRAVINY, ELMAT - Z. SZKORUPA, ASTRA OFFICE, CAPAROL, A. T. C., VIVIEN KOSMETIC, PIVNICE U ČÁPA, KOSMETIKA - K. VOLFOVÁ, P. HRONSKÁ, FILMEXPORT, OČNÍ STUDIO EOS OPTIK, DROGERIE J. DLOUHÁ, KVĚTINY SOŇA, MASÁŽE - K. SKOTNICOVÁ, STOLAŘSTVÍ PILCH, POTRAVINY U LEDVONĚ, HENEX, RESTAURACE VANILI, KADEŘNICTVÍ ZLATÉ NŮŽKY, KADEŘNICTVÍ J. JANDRZEJCZYK, MASÁŽE - J. ZDZIEBLO, STŘELNICE U BAŽANTNICE, L. O. D., RESTAURACE YO CAFFE, ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, SMARFOTO, MALINA SKI SCHOOL, FA RENESA - p. LUPOVÁ, R. HOLUBÍK, CITUS, DR. OETKER, ZELENINA - V. RÝDL, GREX SERVIS, CAFE BAR ELLIS, RODINA RECMANOVA, PENZION RZEHACZEK, RAMISSIO - S. BALON, RELIMETAL - T. TOMEK, TEAM SPORT HAVÍŘOV, ELEKTRÁRNA DĚTMAROVICE, CSKA KARVINÁ, ESAM KARVINÁ, FUTRO - M. PETER, FOOD - J. K. KOSTERA, SOLNÁ JESKYNĚ DĚTMAROVICE, AUTOCONT OSTRAVA, p. GROBELNÁ, MIDIBUS - A. WAWRZYCZEK.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, organizacím, zaměstnancům, rodičům a žákům Základní školy U Lesa, kteří podpořili naší činnost finančními a věcnými dary nebo pouze vypomáhali na pořádaných akcích.

· Přehled činnosti společnosti

Leden - březen

 • Sběr papíru a železa, PET víček, PET láhví
 • Příprava uzávěrky účetnictví za rok 2013
 • Příprava výroční zprávy
 • Příprava na zdravotnickou soutěž HMZ
 • LVVZ
 • Den otevřených dveří
 • Zápis do prvních tříd

Duben - červen

 • Příprava na ocenění žáků na konci školního roku
 • Doplnění kroniky
 • Sběr papíru a železa, PET víček
 • Dopravní soutěž
 • Kopaná školní družiny
 • Ocenění žáků
 • Vyhodnocení sběru papíru a železa, PET víček, recyklohraní apod.
 • Ukončení školního roku
 • Vyřazování pátých a devátých ročníků
 • Zdravotnická soutěž HMZ
 • Dny Země
 • Školy v přírodě
 • Den dětí

Červenec - září

 • Vypracování a schválení plánu na další školní rok
 • Získávání sponzorů
 • Příprava sběrové akce
 • Schválení žádostí učitelů
 • Archivace účetních dokladů za předcházející rok
 • Návrhy na vyřazení, odpisy

Říjen - prosinec

 • Pasování prvňáčků
 • Sběr papíru a železa, PET víček, baterií
 • Oslovování sponzorů
 • Mikuláš, Vánoční jarmark
 • Vánoční hraní pro mateřské školy
 • Zajištění LVVZ
 • Prezentace společnosti